Skip to main content
Υπογραφή Σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ

Υπογράφηκε σήμερα, 02.05.2024 μεταξύ του Δήμου Σάμης και της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» , Π/ 87.565,51 ευρώ με ΦΠΑ.

Το συγκεκριμένο έργο μελετήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής  Αρχής. Δημοπρατήθηκε επίσης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ειδικότερα, πρόκειται για Εργασίες Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π. Δήμου Σάμης, όπου υπάγονται τρία (3) Κ.Ε.Π., ένα σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2024 μέσω των ΚΕΠ
(ΚΥΑ 297 – ΦΕΚ 79 Β 08.01.2024)

Το πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους » είναι μια δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους, υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο διάστημα 14/3/2024, ώρα 14:00 έως και 1/4/2024, ώρα 23:59:59.

Πρόσβαση σε Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς: Ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω ΚΕΠ

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

(ΚΥΑ Τεύχος B' 2539/14.06.2021)

Νέος κύκλος αιτήσεων για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των λευκών περιοχών από 01/03/2024 έως και 15/03/2024 στα ΚΕΠ του Δήμου Σάμης

Διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ της διαδικασίας αίτησης εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου
(ΚΥΑ 12284 - ΦΕΚ 1037 Β 12.02.2024)

Με την ανωτέρω ΚΥΑ καθιερώνεται η άσκηση εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο ως μέσο διευκόλυνσης των Ελλήνων εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων, που επιθυμούν να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους ( Ελλάδα ή εξωτερικό ) και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις προσεχείς ευρωεκλογές.

Εναλλακτικά η αίτηση για την επιστολική ψήφο μπορεί να γίνει:

Απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2027
(Γεννηθέντες το έτος 2006)

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2006 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου μας, με αυτοπρόσωπη παρουσία. Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί από  02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024

Υποβολή αιτήσεων για έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας της οικονομικής διευκόλυνσης (youth pass) του άρθρου 47 του ν.5045/2023(Α’136) στα ΚΕΠ.
(ΦΕΚ 5420 /Β/14.09.2023)

Το youth pass είναι οικονομική διευκόλυνση ύψους 150€ που παρέχεται σε νέους 18 και 19 ετών με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για την πραγματοποίηση αγορών ή την λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης ( ΠΕΤΚ ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ
(ΚΥΑ Τεύχος B' 2539/14.06.2021)

Νέος κύκλος αιτήσεων για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των λευκών περιοχών από 01/11/2023 έως και 15/11/2023 στα ΚΕΠ του Δήμου Σάμης

Δικαιούχοι

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης σύμφωνα με τα παραρτήματα των νόμων 4563/2018( Α’169 ) και 4727/2020( Α’184 ) και πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Σάμης οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών:

Υποβολή αιτήσεων για έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (market pass ) στα ΚΕΠ
(Η υπ΄αρ. 147/2023 (ΦΕΚ 5243/Β/29-08-2023) Κ.Υ.Α.)

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή και λαμβάνεται είτε σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 15/09/2023 έως 31/10/2023

Δικαιούχοι

Τα φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας.

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2023

Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις από 01/09/2023 μέχρι και 30/10/2023 για τους δικαιούχους εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλό συνολικό εισόδημα. Μετά το πέρας της αναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Δικαιούχοι 

Είναι οι οικογένειες ,συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας North Evia pass μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 5178 Β 24/08/2023)

Το North Evia Pass είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια. και ιδίως στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 (Δήμοι Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού).Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) του δικαιούχου και των ωφελούμενων μελών.

Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. - Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.» Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ: 4.3
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ
Π/Υ 88.450,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ρ0ΤΜ46ΜΓ3Ι-ΓΨΔ:

Χορήγηση Δελτίων για κληρωθέντες δικαιούχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2023 στα ΚΕΠ Δήμου Σαμης

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού-ιαματικού  τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και θεάτρων, μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους έως και 30/08/2023 από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 04/09/2023, τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα ανωτέρω προγράμματα έτους 2023 και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλάβει μέχρ

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης ( ΠΕΤΚ ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ
(ΚΥΑ Τεύχος B' 2539/14.06.2021)

Νέος κύκλος αιτήσεων για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των λευκών περιοχών από 01/07/2023 έως και 15/07/2023 στα ΚΕΠ του Δήμου Σάμης

Δικαιούχοι

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης σύμφωνα με τα παραρτήματα των νόμων 4563/2018( Α’169 ) και 4727/2020( Α’184 ) και πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Σάμης οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών:

Υποβολή Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (Dentist Pass) στα ΚΕΠ
(ΦΕΚ 2659 Β 21.04.2023)

Το «dentist pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για την διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας ( 6 -12 ) ετών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 06/06/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 22/10/2023

Δυνητικοί ωφελούμενοι

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν ΑΜΚΑ είτε ΠΑΑΥΠΑ.

Subscribe to ΚΕΠ