Skip to main content

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: Κατάρτιση Μητρώου Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου- Μέσων

O Δήμαρχος Σάμης, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων -  μηχανημάτων έργου - μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στη χωρική επικράτεια του Δήμου Σάμης, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σάμης αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), μέχρι την 31/12/2021, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται, με ισχύ μέχρι 31/12/2022. 
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ), ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ), φορολογική ενημερότητα, Ποινικό μητρώο με ισχύ μέχρι 31/12/2022. 
  3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία
    1. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες ανώτατες τιμές αποζημίωσης 
    2. θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά λήξουν  εντός του έτους 2022 θα τα προσκομίσουν άμεσα στην Υπηρεσία.
  5. Έντυπο (διατίθεται) αναλυτικής καταγραφής των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κ.λπ.).

Η Πρόσκληση και τα έντυπα διατίθενται στον επόμενο Πίνακα.

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Συμμετοχής

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και Αναλυτικής Περιγραφής Οχημάτων