Skip to main content

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την λειτουργία του κυλικείου του Μύρτου

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για τη «Προμήθεια αναλωσίμων, τροφίμων, κτλ για τη λειτουργία του κυλικείου της παραλίας Μύρτου Δήμου Σάμης 2024» ενδεικτικού προϋπολογισμού 210.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2024-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΜΥΡΤΟΥ  ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:  ΠΕΜΠΤΗ 30/05/2024
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:  ΠΕΜΠΤΗ 30/05/2024
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 30/05/2024, 15:00 μμ
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ  17/06/2024 15:00 μμ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 18/06/2024 09.00 πμ
  • Αριθμός CPV:  15000000-8, 15555000-3, 15982000-5, 15911000-7, 15981000-8, 15961000-2, 03200000-3

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του  Τμήματος Προμηθειών, στη διεύθυνση Ιωάννου Μεταξά 27 στη Σάμη Κεφαλληνίας, τκ 28080,  στον  κ. Γεράσιμο Αντωνάτο και στο τηλέφωνο 26740-22640. 

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η περίληψη να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17/06/2024. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και να προσκομίσουν στην επιτροπή του διαγωνισμού απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Στον προκείμενο ανοικτό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού άνευ φπα, ήτοι 4200 ευρώ με λήξη 31/01/2025


Ο Δήμαρχος Σάμης
Παναγής Δρακουλόγκωνας